CEREC

Otvoreni, potpuni CAD/CAM sistem uz pametan softver

Blok za prilagođene cirkonske krunice na vijak:

CEREC Zirconia meso

Assistina Twin:

reprocesiranje u rekordnom vremenu

1
2
3
4