CEREC: Otvoreni, potpuni CAD/CAM sistem uz pametan softver

Novi CEREC Software 4.5 čini CAD/CAM sistem iz Dentsply Sirone lakšim za korištenjem nego ikada prije. Sigurno će Vas impresionirati zahvaljujući svojoj poboljšanoj korisničkoj pristupačnosti, izvanrednim performansama i izvanrednom kvalitetom rezultata u restaurativnoj stomatologiji, implantologiji i ortodonciji. Za još veću fleksibilnost, podaci digitalnog otiska od sada se mogu eksportirati u STL formatu i koristit sa drugim aplikacijama.

Lansiranjem novog CEREC Software 4.5 i otvaranjem CEREC sistema prema izvozu podataka digitalnog otiska, Dentsply Sirona zadovoljila je dvije glavne želje stomatologa. Softver podiže funkcionalnost sistema na potpuno novi nivo – sada je jednostavnije no ikada planirati i proizvesti CEREC restauracije. Za nove korisnike to je jasan i dobro podržan sistem, dok su iskusnim korisnicima specijalne funkcije lake za pronaći i primijeniti, što znači da svi imaju koristi od poboljšanih performansi. Dok već pokrenuti procesi i dalje rade u pozadini, cijela procedura je značajno brža. Dodatno, otvaranjem sistema kako bi se omogućio izvoz podataka o digitalnom otisku daje još više mogućnosti. Stomatolozi od sada mogu koristiti skenove uzete CEREC Omicamom u suradnji sa dentalnim laboratorijem ili sa softverima za kliničku namjenu.

 

 

Manje koraka, automatska detekcija i maksimalna preciznost

Ovo novo pojednostavljivanje proizvod je inteligentnih softverskih alata. Kompaktna alatna traka koja prikazuje sve opcije na dlanu manjuje vrijeme provedeno tražeći i skrolajući po izborniku. Mnogi koraci idu automatski: restauracije poput inleja, onleja, krunica i ljuskica automatski se detektiraju u softveru i os umetanja restauracije također se definira automatski. Poboljšana sigurnost dolazi iz dodatno poboljšanih biogeneričkih inicijalnih prijedloga koji se savršeno poklapaju sa potrebama pacijenata, čak i u anatomski zahtjevnim situacijama, baziranim na Biojaw algoritmu.

Kako bi odredio boju zuba, softver koristi "Shade Detection" funkciju koja analizira sken i indicira boju zuba po Vita Classic ili Vita 3D Master karti boja. Sveukupno, to omogućuje stomatolozima još pouzdaniju procjenu intraoralne situacije.

Restauracija se tada priprema u samo dva koraka umjesto dosadašnjih četiri, os umetanja restauracije i margina preparacije označuju se u koraku definiranja margine. I to je to! Nakon provjere okluzalnih i proksimalnih kontakata željene restauracije, proces glodanja i brušenja može započeti. Zahvaljujući još bolje rafiniranoj strategiji glodanja, dosjedi na restauraciji dodatno su poboljšani, posebice kod kompleksnijih konstrukcija.

 

 

Fleksibilnost uz otvorene podatke

Novi CEREC Software 4.5, nudi još nešto. Zbog povećanog stupnja prilagodbe ordinacijskim rješenjima i različitim potrebama korisnika, Dentsply Sirona je proširila opcije CEREC softvera kako bi omogućila izvoz digitalnog otiska u STL formatu. Stomatolozi sada mogu poslati CEREC otiske laboratoriju po svom odabiru kako bi naručili restauracije. Zahvaljujući STL formatu, kompatibilnost sa svim standardnim dizajn programima korištenim u laboratorijima je omogućena. Podaci o skenu također se mogu učitati i u softver za planiranje implantacije kako bi pomogao pri dizajnu nadogradnje na implantatu. Podaci se također mogu izvesti u STL formatu iz novog CEREC Ortho Software 1.2. Otvoreni format omogućuje ordinaciji izvoz CEREC Omnicam skena u bilo koji drugi ordinacijski klinički softver ili softver za arhiviranje digitalnih otisaka.