PTS kabineti

Kompresor i sukcijski motor u jednom kućištu


Power Tower Silence kabineti kombiniraju kompresor sa membranskim sušačem zraka i sukcijski motor, te ovisno o izvedbi, amalgam separator i sve to u jednom kabinetu površine 0,3 m2 koji je iznutra obložen materijalom koji smanjuje buku. Takvi kabineti idealni su za instalaciju u samoj ordinaciji jer su za to svojim dimenzijama izuzetno prikladni, a mali nivo buke ne smeta pri radu korisniku.
Kabinet PTS 105

Komponente:
PTS 105 modul kabineta
VS 900 S sukcijski motor za mokru sukciju
CA 4 amalgam separator

Kabinet PTS 120

Komponente:
PTS 120 modul kabineta
Kompresor Tornado 1
Membranski sušač zraka
VS 300 S sukcijski motor za mokru sukciju ili
VSA 300 S motor za mokru sukciju sa amalgam separatorom ili
V 300 S sukcijski motor za suhu sukciju + separator kondenzata

Kabinet PTS 200

Komponente:
PTS 200 modul kabineta
Kompresor Duo, Duo Tandem ili Tornado 1
Membranski sušač zraka
VS 600, VS 900 S ili VS 1200 S sukcijski motor za mokru sukciju + CA 4 amalgam separator ili
V 300 S, V 600, V 900 S ili V 1200 S sukcijski motor za suhu sukciju + separator kondenzata