Ostalo

previous

next

Top & Bottom

Omogućuje namještanje visine sjedala bez uporabe ruku pomoću metalnog prstena ispod baze stolice. Posebno korisno za rad u higijenskim okolinama gdje ruke ne smiju biti u kontaktu sa drugima površinama. 
Samo u kombinacijama sa kotačićima promjera 75 mm.


Foot Support

Prsten za noge pogodan je za rad na stolicama sa velikom plinskom oprugom u poslovima kao rad na šalteru ili blagajni. Samo za privremeni odmor nogu.