Separatori

 

Ono što se danas uzima zdravo za gotovo, u 60. godinama prošloga stoljeća bila je revolucija – mogućnost liječenja pacijenata u ležećem položaju. To se ostvarilo zahvaljujući Dürr Dental-u koji je osmislio konstantnu sukciju. Sukcijski sistem je konstantno zasićen otpadnim vodama, krvi, slinom, dentinom i kompozitnim materijalima. Iz tog razloga on zahtijeva dovoljnu opskrbu sukcijskom snagom i efikasnu separaciju kako bi konstantno mogli raditi bez prekida.

Separatori iz Dürr Dental-a postavljaju standarde. Separiraju sekret i krute čestice pouzdano i vrlo tiho, stoga ih vodeći proizvođači dentalne opreme integriraju u svoje stomatološke jedinice, no separatori se mogu ugraditi i naknadno, ovisno o vrsti sukcijskog sistema. Separatori imaju učinak separiranja veći od 97%.

 


CS 1/CAS 1 separatori za suhu sukciju

CS 1 i CAS 1 separatori predviđeni su za ugradnju u stomatološku jedinicu. CS 1 separator ima snažan pogon kako bi se sukcijski sistem mogao nositi sa velikim protokom tekućina, dok CAS 1 separator kombinira separaciju zrak/voda sa separacijom amalgama. Dvostupanjska separacija štiti motor za suhu sukciju od ulaska pjene.

CA 1 Amalgam separator za mokru sukciju

Eksterno rješenje za separaciju amalgama. Idealan u kombinaciji sa jedinicom koja ima integrirani separator ili u kombinaciji sa sukcijskim motorom za mokru sukciju poput VS 300 S motora.

CA 4 Centralni amalgam separator za mokru sukciju

Centrifugalni separator za rad sa više stom.jedinica istodobno, sa funkcijom hidro-dinamičkog samočišćenja. Ima ugrađeni senzor za automatsku kontrolu popunjenosti spremnika amalgama koji obavještava korisnika akustičnim signalom da se mora zamijeniti kada se popuni.

VSA 300 S motor za mokru sukciju sa separacijom amalgama

3-u-1 rješenje za ordinaciju – sukcijski motor, separacijski sistem i amalgam separator unutar jednog uređaja. Sa usisnom snagom od 300 l/min, ovaj uređaj ima efikasnost separacije od odličnih 97.5 %.

GF 1 kolektor teških čestica

Ovaj kolektor sprječava zaštopavanje odvodnih cijevi , te je izuzetno koristan u ordinacijama gdje se izvodi profilaksa uz uporabu praška i pasti za poliranje. Uređaj se jednostavno može ugraditi u stomatološku jedinicu, a posebno je učinkovit u kombinaciji sa CS1 separatorom.

Higijena i dezinfekcija sukcijskih sistema

Kako bi se sukcijski motor i separator zaštitili od stvaranja naslaga koje mogu dovesti do smanjenja njihovih performansi, preporuča se svakodnevno korištenje Orotol plus koncentrata za dezinfekciju i čišćenje sukcijskih sistema, te jednom tjedno korištenje MD 555 specijalnog koncentrata sa snažnim djelovanjem koji razbija naslage i inkrustacije. Oba sredstva se ne pjene, čime se ne remeti rad separatora.


 
C separacijski sistemi CS 1 CAS 1 CA 1 Sukcijski motor VSA 300 S
Napon (V) 24 24 24 230 (1~)
Frekvencija (Hz) 50/60 50/60 50/60 50
Snaga (W) 70 100 100 580
Potrošnja struje (Ah) 2.7 4.0 4.0 2.9
Maksimalan protok (l/min) 2 4 4 5
Dimenzije bez kućišta (VxŠxD cm) 12.5x15x12 25.5x15.1x11 25.5x15.1x11 48x31x31
Dimenzije s kućištem (VxŠxD cm) 43.5x25.5x16 43.5x25.5x16 43.5x25.5x16 51x36x36
Težina bez/s kućištem (kg) 1.4/7.4 2.7/8.7 2.7/8.7 14/21.5
Efikasnost separacije (%) - 97.9 97.9 97.5

 

Amalgam separator CA4
Napon (V) 230 (1~)
Frekvencija (Hz) 50
Snaga (W) 210
Dimenzije bez kućišta (VxŠxD cm) 41x25x28
Dimenzije s kućištem (VxŠxD cm) 51x36x36
Efikasnost separacije (%) 98.9
Nivo buke sa/bez poklopca (dBA) 46/55
Faktor trajanja ciklusa (%) 95
Zapremina spremnika za amalgam (dl) 6
Kolektor teških čestica GF1
Efikasnost separacije (%) 70
Ulazni priključak Ø15 mm
Izlazni priključak (W) Ø18mm
Težina (kg) 0.3
Dimenzije (VxŠxD cm) 11x10x10
Sa CS1 separatorom (VxŠxD cm) 24x17x10