inLab CAD softver

Dentsply Sirona inLab CAD softver – jer dobar dizajn zahtjeva dobar softver

inLab CAD softver je odvojena CAD komponenta i gotovo je neovisna o vrsti uređaja za skeniranje i izradu restauracija. inLab CAD softver podržava detaljan rad i jednostavan je za uporabu.

Na raspolaganju imate veliki izbor indikacija, a četiri modula softvera pokrivaju većinu najbitnijih indikacija.

inLab CAD softver moduli

Tri dodatna modula uz dodatak osnovnog nude veliki izbor indikacija i funkcija.

Basic modul

Osnovne indikacije i alati za dizajn.

Implantology modul

Prilagođeni abutmenti, mostovi i prečke na vijak, kirurške šablone.

Removables modul

Metalne parcijalne proteze, udlage i žlice.

Interface modul

Za sve CAD/CAM procese uključujući rješenja od drugih proizvođača.

Zašto koristiti inLab CAD softver?

Modularan i individualan

Uz dizajn modul za osnovne indikacije, ovaj softver podržava i rad sa implantatima, protezama i sistemima drugih proizvođača.

✅ Otvoren i ekonomičan

Samostalne CAD komponente omogućuju fleksibilnu STL integraciju. Imati ćete koristi od svestrane iskoristivosti softvera i velikog izbora indikacija.

✅ Intuitivan i poznat rad

Intuitivno korisničko sučelje vodi Vas brzo kroz korake dizajna koji Vam trebaju. Virtualni artikulator i biogenerički orijentirane postavke pomažu Vam u individualnom kreiranju dizajna nadomjestaka.

Basic modul

Ovaj modul softvera pokriva osnovne indikacije i nudi sve potrebne alate za njihov dizajn.

Pokriva dizajn inleja, onleja, ljuskica, krunica, anatomskih mostova, kapica, višeslojnih restauracija i modela.

J.O.B.S. Jaw Orientated Biogeneric Settings

Ova jedinstvena procedura bazirana na izgledu čeljusti rekonstruira zube u prirodnom obliku. inLab CAD softver uključuje poziciju i morfologiju postojećih zubi prilikom analize i koristi te podatke za generiranje potpuno anatomskih predložaka – kako za individualne zube u anteriornoj i posteriornoj regiji tako i za velike mostove i višečlane restauracije. To eliminira potrebu za redizajnom koji uzima puno vremena.

1:1 kopiranje

Uz 1:1 kopiranje, sve geometrijske dimenzije restauracije mogu se vjerno kopirati i prebaciti na završnu restauraciju. To štedi značajnu količinu vremena. Ova značajka je posebice korisna kod velikih mostova i implantoloških restauracija sa gingivalnom komponentom, gdje postojeće dugoročne privremene solucije treba precizno prebaciti na završne restauracije.

Dodatne značajke
  • Baza podatak sa zubima
  • Smile design za harmoničnu simulaciju efekta predloška dizajna i balansa linije osmjeha koristeći 3D prikaz lica pacijenta
  • inLab Check alat za provjeru dizajna na osjetljivost na stres

Višeslojni dizajn za razdvajanje konstrukcije od suprastrukture za dizajn mostova koji uključuju element gingive.

Element gingive kod izrade restauracija za gingivalnom komponentom

Virtualno umetanje kod dizajniranja nekoliko slojeva restauracija u kompleksnim slučajevima.

Virtualni artikulator za vizualizaciju kompletnih kretnji za utvrđivanje statičnih i dinamičkih kontatknih površina za ispravnu funkcionalnu okluziju.

Digitalni modeli otiska mogu se dizajnirati sa uklonjivim ili trajnim odljevima pojedinačnih zuba.

Dosjed i podminiranost pojedinačnih odljeva mogu se individualno namjestiti.

Za modele sa implantatom, odabrani digitalni analog implantata je automatski uključen u kalkulaciju i vizualno je prikazan u softveru.

Podržava strukture za različite dodatke za artikulator.

Moguće je individualno označavanje modela.

Implantology modul

Ovaj modul sadrži sve CAD alate i funkcije za prilagođenu terapiju pojedinačnim ili višestrukim implantatima – za jednostavan transfer u inLab glodalicu ili 3D printer. Ili alternativno, za izvoz u druge proizvodne pogone.

Dizajn mostova i prečki na vijak na višečlane abutmente i adhezivne kapice

Dizajn prilagođenih abutmenta na TiBase adhezivne baze i titanijske predforme

Dizajn mostova i prečki na vijak sa vezom na implantat

Integrirana implantologija uz CEREC guide

Uz inLab CAD softver, možete dizajnirati i izraditi prilagođene kirurške vodiče u Vašem laboratoriju. To je dio integriranog planiranja implantiranja uz CBCT uređaje iz Dentsply Sirone, gdje je CEREC Guide osnova planiranja kirurške procedure.

Izvoz podataka o protetskom dizajnu i optičkom skenu.

Podaci se spajaju sa CBCT snimkom za implantološko planiranje i izvoz u .cmg.dxd formatu.

.cmg.dxd datoteka se uvozi u inLab CAD softver i koristi pri izradi kirurške šablone. Šablona se može dizajnirati za veliko područje sa jednom ili više rupa.

Removables modul

inLab CAD softver nudi različite aplikacije i alate za dizajn mobilnih protetskih elemenata.

Potpune digitalne proteze

Digitalne proteze na prirodnim zubima

Parcijalne konstrukcije

Udlage

Individualne otisne žlice

Prečke

Prilagođene primarne teleskopske i konične krunice

Spojni elementi

Interface modul

Opcionalni inLab CAD softver Interface modul nudi fleksibilnost u izvođenju cjelokupnog CAD/CAM procesa sa inLab uređajima iz Dentsply Sirone ili sa individualno integriranim rješenjima drugih proizvođača.

  • Uvoz STL podataka (ekstraoralni i intraoralni skeneri) za dizajn u npr. inLab CAD softveru i izradi na inLab MC X5 , CEREC Primemill ili Primeprint uređaju
  • Izvoz STL podataka o restauraciji iz inLab CAD softvera za izradu na uređajima drugih proizvođača ili slanje u centraliziranu proizvodnju

Povezani proizvodi

Pošaljite upit za ovaj proizvod:

  • Hidden