Jedna maramica je sve što treba! Maramice iz Dürr Dental-a su efikasne, brze i praktične

HIGIJENA I STERILIZACIJA

Kada pričamo o higijeni, područja oko stomatološke jedinice i u neposrednoj blizini pacijenta su posebice kritična. Potencijalno kontaminirani aerosol koji se stvara prilikom svakog zahvata širi se i po nekolikom metara uokolo pacijentovih usta po ordinaciji. Temeljiti i brzo djelujući dezinficijens koji također smanjuje vrijeme djelovanja, vitalan je nakon svakog obavljenog zahvata. Dezinfekcijske maramice iz Dürr Dental natopljene su aktivnim sastojkom i imaju impresivno brzo vrijeme djelovanja i praktičnu aplikaciju, visoku kompatibilnost sa materijalima i široki spektar djelovanja.

Različite površine imaju različite zahtjeve vezane za higijenu. Primjenjiva procjena rizika diktira da li je samo čišćenje površina dovoljna ili je potrebna njihova dezinfekcija. U slučaju površina, to često može biti teška odluka, jer još uvijek ne postoji jasna klasifikacija. Postoji samo preporuka da sve dezinfekcijske mjere se moraju provesti u obliku dezinfekcije maramicama (prema RKI institutu).

Već natopljene maramice, spremne za korištenje, općenito postaju sve popularnijima – i to ne samo zbog njihove brze i praktičke primjene. Dürr Dental je odgovorio ovom trendu. Ne samo da je izbor maramica veći no ikada prije, već su i proizvodi prilagođeni najnovijim higijenskim zahtjevima i potrebama u dentalnoj ordinaciji.

U procesu, dobro testirani proizvodi za dezinfekciju površina iz Dürr Hygiene System-a kombinirani su sa odgovarajućim materijalom maramica kako bi se prilagodili različitim područjima aplikacija. Relevantna veličina maramica i dizajn pakiranja također zadovoljavaju najnovije zahtjeve dentalnih ordinacija. Izbor maramica uključuje i bezalkoholne i alkoholne dezinfekcijske maramice.

Na izbor imate različiti spektar maramica od djelomično virucidnih (FD 350, FD 366 sensitive) do potpuno virucidnih maramica (FD 300, FD 333 forte).

FD 333 forte maramice zaslužuju posebnu pažnju. To su jedine alkoholne maramice brzog djelovanja koje su baktericidne, fungicidne, virucidne u skladu sa trenutnim smjernicama DVV/RKI instituta i EN 14476 norme. Dodatno, FD 333 forte maramice nude vrlo dobru, certificiranu kompatibilnost s materijalima instrumenata nad kojima se sprovodi završna dezinfekcija maramicama.

Više informacija o navedenim maramicama možete pronaći ovdje.