Cerec Zirconia

Najveća prednost CEREC Zirconia blokova visoka je strukturalna snaga materijala. Pogodan je za individualne krunice kao i za mostove do tri člana, a mogu se izrađivati i restauracije sa tankim stjenkama. Kako se ovakve restauracije izrađuju u monolitnom obliku, nema rizika od kidanja. Još jedna prednost za stomatologe je ta što se cirkon oksid može zacementirati konvencionalnom metodom.

Prednosti cirkon oksida

  • Visoka strukturalna snaga (>900 Mpa)
  • Izvrsna biokompatibilnost
  • Omoguće preparaciju s konzervacijom tkiva

CEREC Zirconia – Potpuno anatomske restauracije u jednoj posjeti

CEREC Zirconia je prednijansirani translucentni cirkon oksid dostupan u 10 nijansi baziranih na VITA Classic Shade karti. Materijal se izgloda u povećanoj formi i zatim se gusto sinterira u konačnu veličinu u CEREC SpeedFire peći za sinteriranje. Glodanje uvećane restauracije pomaže u dobivanju izvanredno preciznih restauracija. Proces sinteriranja traje samo 10-15 minuta za solo krunice i 25 minuta za mostove. Naknadno glaziranje daje restauracijama visoki sjaj. Materijal je dostupan u dvije veličine – mono L i medi S.

inCoris ZI – sinterirani cirkon oksid za konstrukcije

Djelomično sinterirani inCoris ZI blokovi osmišljeni su za izradu kapica ili konstrukcija mostova na koje se zatim šihta keramika. Konstrukcija se prvo izgloda u povećanoj formi, a nakon što se sinterira, dobivaju sve željene karakteristike (precizne dimenzije, gustoća, snaga, nijansa).

PDF dokumenti

Pošaljite upit za ovaj proizvod: