Prime&Bond universal

Dentsply Sirona Prime & Bond – Razina vlage varira. Naš adheziv ne.

Prime&Bond universal predstavlja novu, patentiranu Active-Guard™ tehnologiju.

Nova formulacija adheziva nudi dobro izbalansirana hidrofobna i hidrofilna svojstva kako bi se osigurala potpuna prekrivenost i penetracija pri različitim razinama vlage. Stoga, ako je dentin pretjerano suh ili vlažan, imati ćete pouzdanu čvrstoću vezanja koja aktivno štiti od vodećih uzroka propadanje adheziva.

Prednosti Prime&Bond universala

  • Bolja svestranost uz sve vrste jetkanja i indikacija
  • Aktivna kontrola vlage
  • Aktivno širenje po površini
  • Izuzetno tanak sloj
  • Aktivna penetracija tubulusa

Aktivna kontrola vlage

Dentsply Sirona Prime&Bond

Prime&Bond universal

Kako bi se osigurala homogena aplikacija, voda i otapalo isparavaju zajedno, ostavljajući ujednačen, konzistentan sloj adheziva.

Dentsply Sirona Prime&Bond

Single Bond Universal

Ne može nadvladati površinsku tenziju vode. Voda i adheziv ostaju odvojeni.

Dentsply Sirona Prime&Bond

iBOND® Universal

Ne može nadvladati površinsku tenziju vode. Voda i adheziv ostaju odvojeni.

Aktivno širenje kavitetom

KOMPLETNA PREKRIVENOST Inherentna tenzija površine sprječava druge adhezive da se lako rašire po površinama kaviteta. Suhe točke koje ostanu ne pokrivene adhezivom mogu oslabiti vezivanje restoracije i mogu dovesti do post operativne preosjetljivosti i mikropropuštanja. Prime&Bond universal je formuliran kako bi se aktivno širio, minimizirajući rizik od nenamjernog ostavljanja nepokrivenih površina.

Dentsply Sirona Prime&Bond

Prime&Bond universal

Jedna kap, aplicirana uz pomoć mikro četke bez daljnje manipulacije, prirodno se širi preko gotovo cijele površine.

Dentsply Sirona Prime&Bond

Single Bond Universal

Drugi adhezivi opiru se širenju.

Dentsply Sirona Prime&Bond

iBOND® Universal

Drugi adhezivi opiru se širenju.

Izuzetno tanak sloj

Gusti sloj adheziva ima tendenciju nakupljanja u proksimalnim kutevima druge klase restauracija. Takve nakupine mogu se vidjeti kao translucentne površine na RTG snimci što može dovesti do krive dijagnoze kao praznine ili sekundarog karijesa i nepotrebne terapije. Deblji sloj adheziva može dovesti i do promjene geometrije prepariranog bataljka, što ima utjecaj na to kako će krunica sjesti. Prime&Bond universal sam se širi kako bi stvorio tanak, ujednačen sloj adheziva.

Dentsply Sirona Prime&Bond

Prime&Bond universal

Dentsply Sirona Prime&Bond

Single Bond Universal

Dentsply Sirona Prime&Bond

iBOND® Universal

Dentsply Sirona Prime&Bond

Aktivna prednost – jednostavna uporaba

  • Flip-top poklopac za jednoručno otvaranje
  • Precizno doziranje za minimalno stvaranje otpada
  • Niska viskoznost za laku aplikaciju
  • Do 30 minuta spreman za uporabu u zatvorenoj CliXdish posudici

Pregled proizvoda sa narudžbenim kodovima

Pošaljite upit za ovaj proizvod:

  • Hidden