ProTaper Ultimate

Dentsply sirona

Dentsply Sirona ProTaper Ultimate – Jedna Slider-Shaper-Finisher sekvenca pokriva cijeli spektar anatomskih situacija

ProTaper Ultimate je daljnji razvoj već uspješnih ProTaper Universal i ProTaper Gold instrumenata, koji se oslanja na istu filozofiju i sličan koncept u u sporedni sa prethodnim ProTaper generacijama, uz snažne dodatne benefite poput pojačane fleksibilnosti, veće otpornosti na zamor materijala i poboljšanu jednostavnost.

Potpuno endodontsko rješenje kombinira posljednju generaciju ProTaper instrumenata, poboljšanu dezinfekciju i odgovarajuću opturaciju, a sve se skupa savršeno uklapa jedno sa drugim.

ProTaper Ultimate obitelj

ProTaper Ultimate

ProTaper Ultimate Slider

 • Sterilan NiTi instrument
 • Izuzetna fleksibilnost uz efikasnu instrumentaciju zahvaljujući M-WIRE NiTi materijalu
 • Idealan za stvaranje glide path-a
ProTaper Ultimate

ProTaper Ultimate Shaper

 • Sterilan NiTi instrument
 • Metalurška obrada sa GOLD toplinskim tretmanom
 • Poboljšana snaga instrumentacije u koronalnoj i srednjoj trećini
ProTaper Ultimate Dentsply Sirona

ProTaper Ultimate Finishers

 • Sterilan NiTi instrument
 • Metalurška obrada sa GOLD toplinskim tretmanom
 • Veća fleksibilnost i veći otpor na zamor materijala u apikalnoj trećini
Dentsply Sirona ProTaper Ultimate

ProTaper Ultimate Auxiliary Finishers

 • Sterilan NiTi instrument
 • Metalurška obrada sa BLUE toplinskim tretmanom
 • Odgovarajuća sekvenca za široke i ravne kanale
ProTaper Dentsply Sirona

ProTaper Ultimate Conform Fit Gutta-Percha Points

 • Injekcijski prešane kako bi precizno odgovarale obliku ProTaper Ultimate Finishera
 • Varijabilan konus
 • Precizno pristajanje i pravilan osjet pri povlačenju
 • Nije rađen od gumenog lateksa
 • Transfer topline do 5 mm
ProTaper Ultimate

ProTaper Ultimate papirnati šiljci

 • Usklađeni sa ProTaper Ultimate sistemom kako bi pristajali varijabilnim konusnim oblicima
 • Pred sterilizirani
 • Pet veličina pristaju svim kanalima instrumentirani ProTaper Ultimate instrumentima kako bi se osiguralo potpuno sušenje nakon irigacije
 • Usklađeni bojom sa ProTaper Ultimate instrumentima radi lakšeg usklađivanja
Dentsply Sirona

ProTaper Ultimate ručni isntrumenti

 • Odgovarajući ručni ProTaper Ultimate instrumenti
 • Ista svojstva kao i ProTaper Ultimate rotacijski instrumenti
 • Silikonske ručke usklađene bojom
Dentsply Sirona

ProTaper Ultimate SX

 • Sterilan NiTi instrument
 • Metalurška obrada sa GOLD toplinskim tretmanom
 • Preporučeni za proširivanje ulaza u kanal i odgovarajuće uklanjanje dentina

Zašto odabrati ProTaper Ultimate instrumente za Vašu endodonciju?

Bez potrebe za K-File instrumentima

Slider se odmah može koristiti za stvaranje glide path-a u većini slučajeva

Samo jedan Shaper

Poboljšana efikasnost instrumentacije i izvlačenje debrisa iz koronalne dvije trećine

Bez deformacija Finishera

Daje Vam fleksibilnost u apikalnoj trećini za najzahtjevnije anatomske slučajeve, bez lomova ili deformacija

Kompletan sistem

Svaka komponenta ProTaper Ultimate sistema savršena je usklađena jedna sa drugom kako bi Vam omogućila cjelovito endodontsko rješenje

Dentsply Sirona

ProTaper Ultimate instrumenti za strojnu endodonciju

 • Osmišljeni sa svrhom: svaki ProTaper Ultimate instrument je specifično osmišljen i toplinski tretiran kako bi se optimizirala njihova funkcija prilikom instrumentacije.
 • Pokriva širi spektar morfologija kanala zahvaljujući jedinstvenoj svestranosti i većoj fleksibilnosti: +30% veća fleksibilnost kod ProTaper Ultimate F2 u usporedbi sa ProTaper Gold F2. To znači da ProTaper Ultimate pokriva više zahtjevnijih kliničkih slučajeva i da možete obraditi izrazito savijene ili uske kanale.
 • Poboljšana sigurnost za pacijente zahvaljujući značajno povećanoj otpornosti na zamor materijala: +30% veća kod ProTaper Ultimate F2 u usporedbi sa ProTaper Gold F2.
 • Intuitivna i progresivna sekvenca instrumentacije: slider, shaper i finisheri za najzahtjevnije slučajeve prilikom endodontske terapije.
 • Brža sekvenca: 32% brža instrumentacija u usporedbi sa ProGlider/ProTaper Gold F2 sekvencom.
 • Jedinstven ProTaper Ultimate oblik idealan je za temeljitu dezinfekciju.

Potpuno rješenje za oblikovanje, čišćenje i opturaciju!

Dentsply sirona

Slider

Može se upotrijebiti direktno za stvaranje glide path-a u većini slučajeva

Dentsply sirona

Shaper

Poboljšana efikasnost instrumentacije i izvlačenja debrisa iz koronalne dvije trećine

Dentsply sirona

Finishers

Daje Vam fleksibilnost u apikalnoj trećini za najzahtjevnije anatomske slučajeve, bez lomova ili deformacija

Dentsply sirona

Irigacijska igla

Irigacijska igla lako se savija i napreže kako bi omogućila efikasno ispiranje i dezinfekciju do apeksa

Dentsply sirona

EndoActivator

Agitirana tekućina potpomaže u dubokom čišćenju i dezinfekciji što garantira 3D opturaciju i dugoročan uspjeh

Dentsply sirona

Biokeramičko punilo

Biokompatibilno i ne stimulira parodontalno tkivo

Dentsply sirona

Conform Fit guraperke

Predvidljivo odgovara i precizno pristaje oblicima stvorenim Finisherima

Pregled instrumenata i dodataka sa narudžbenim kodovima

Povezani proizvodi

Pošaljite upit za ovaj proizvod:

 • Hidden