SDR Plus

Dentsply Sirona SDR Plus kompoziti

Dentsply Sirona – Za svestrane procedure. Klinički dokazan.

Prije 10 godina, predstavljanje SDR Plusa promijenilo je posteriornu stomatologiju.

Po prvi puta, tekući bulk fill kompozit omogućio je jednostavnu primjenu i adaptaciju.

Već 10 godina, SDR Plus kompoziti pojednostavljuju zadaću stvaranja brže, bolje i sigurnije dentalne njege.

Adaptacija je ključ dugoročnog uspjeha

Studije indiciraju da marginalne pukotine mogu dovesti do razvoja zdinih lezija što može rezultirati nastankom sekundarnog karijesa, stavljajući dugotrajnost restauracije u rizik.

 • Praznine i pukotine između restauracije i i zidova kaviteta direktno utječu na formiranje sekundarnog karijesa
 • Nepropisna adaptacija kompozita prilokom njegove aplikacije vodi k stvaranju praznina
 • Visoki faktor skupljanja materijala može dovesti do formacija marginalnih pukotina

Nizak faktor skupljanja materijala

Tijekom svjetlosne polimerizacije, kompozitni monomeri kaotično se gibaju kako počinju formirati polimernu matricu. SDR tehnologija omogućuje formaciju opuštenije mreže, minimizirajući stres na materijal. Istodobno se minimizira rizik od stvaranja pukotina prilikom polimerizacije što osigurava izvrsnu adaptaciju čak i u ispunima od 4 mm.

Faktor sakupljanja: Prikazan u usporedbi sa konkurentnim materijalima

Dentsply Sirona kompoziti

Tečnost

Jedinstvena formulacija SDR Plus materijala osigurava dugotrajnost i sveukupnu kvalitetu restauracija od bulk fill materijala. Tehnologija bulk fill ispuna od 4 mm ključni je dio u tome. SDR materijal lako se adaptira kavitetu, ulazeći duboko u pukotine i kutove kako bi omogućio izvrsnu adaptaciju kaviteta prilikom aplikacije materijala.

Dentsply Sirona SDR Plus kompoziti

Efikasnost je ključ produktivnosti

Direktne restauracije predstavljaju otprilike trećinu godišnjih prihoda dentalne ordinacije. Povećana efikasnost zahvata klase II direktno utječu na prihode ordinacije. SDR bulk fill tehnologija omogućuje apliciranje materijala u slojevima od 4 mm bez potrebe za dodatnim linerom. To automatski skraćuje vrijeme zahvata je smanjuje invertar.

 • Bulk fill za do 40% uštede vremena u odnosu na klasičnu tehniku slojevanja
 • Bez uporabe dodatnog linera
 • Samo nivelirajuć i ne zahtjeva dodatnu manipulaciju prilikom adaptacije
Dentsply Sirona kompoziti

Konvencionalna procedura

Narančasta linija = Adheziv

1. Tekući liner

2. Prvi sloj: Univerzalni kompozit

3. Drugi sloj: Univerzalni kompozit

4. Treći sloj: Univerzalni kompozit

Dentsply Sirona SDR Plus kompoziti

SDR Plus procedura

Narančasta linija = Adheziv

1. SDR Plus materijal

2. Završni sloj: Univerzalni kompozit

Kako učiniti najbolje još boljim? Učinite ga još svestranijim.

Poboljšana formula SDR Plus materijala daje još veću svestranost, predstavljajući nove nijanse i šireći spektar indikacija.

Dentsply Sirona kompoziti

Još više nijansi

Uz dodatak jedne univerzalne nijanse, tri nove A nijanse SDR Plusa – A1, A2 i A3 — povećavaju svestranost čak i više u velikom broju indikacija klase II, primarnoj posteriornoj denticiji i restauracijama klase III i V.

Više indikacija

Zbog svoje jedinstvene formule i poboljšane otpornosti na trošenje, SDR Plus materijal može se koristiti i u klasama III i V restauracija gdje se završni sloj kompozita ne koristi. To proširuje mogućnosti uključivanja više klasa restauracija nego većina druhig tekućih kompozita.

Pečaćenje jamica i fisura

Tanki vrh kompule omogućuje da materijal lako uđe u sve fisure za vrlo preciznu aplikaciju.

Dentsply Sirona SDR Plus kompoziti

Nadogradnja krune zuba

4mm polimerizirajući sloj SDR Plus materijala omogućuje brzu i jednostavnu alternativu kod nadogradnje krune zuba. S lakoćom se instrumentira i oblikuje.

Dentsply Sirona kompoziti

Posteriorna mliječna denticija

SDR Plus materijal može se koristiti bez dodatnog univerzalnog kompozita, u slojevima do okluzalne površine. Brza i laka tehnika aplikacije čini ovaj materijal idealnim za rad na djeci.

Dentsply Sirona kompoziti

Pouzdana adhezija i visoki stupanj brtvljenja kod kaviteta sa visokim C-faktorom

Pouzdana adhezija

Endodontski kaviteti su posebno zahtjevni za bulk fill kompozite, pošto su većina vrlo duboki kaviteti klase I. To povećava potencijal skupljanja materijala, indiciran visokim C-faktorom. Studije pokazuju da kada se kaviteti sa visokim C-faktorom pune bulk fill materijalom, pravilan odabir kompozita od ključne je važnosti kako bi se izbjeglo odvajanje adheziva.

SDR Plus materijal sa SDR tehnologijom nosi se sa visokim C-faktorom kaviteta, što vodi do čvrstog koronalnog brtvljenja čak i kod post-endodontskih kaviteta.

Slika: Stupanj odvajanja [%] kompozita tijekom ispitivanja čvrstoće vezivanja adheziva u kavitetu.

Dentsply Sirona SDR Plus kompoziti

Čvrsto brtvljenje

SDR Plus osigurava čvrsto brtvljenje na ulazu u endodontski kavitet – bitan faktor u dugoročnom uspjehu endodontskog liječenja.

Slika: Relativan broj [%] primjeraka koji pokazuje propuštanje u korijen kanala.

Dentsply Sirona SDR Plus kompoziti

Godine klinički dokazanog uspjeha

Dok čini izradu restauracija klase I i II bržom i lakšom, SDR tehnologija u SDR Plus materijalu također pokazuje izvrsnu dugoročnu pouzdanost u kliničkim studijama. Dugoročni stupanj izdržljivosti pokazuje da su restauracije od bulk fill materijala ekvivalent restauracijama koje su napravljene klasičnom medotod slojevanja.

6-godišnje istraživanje

Ukupno je uzeto u obzir 183 restauracija klase I i klase II. 92. su rađene u kombinaciji SDR i Ceram.X kompozita bulk fill metodom a 91. koristeći tehniku slojevanja Ceram.X kompozitom. Opservacija je zaključila:

 • Kliničku sigurnost
 • Visoko prihvaćenu kliničku izdržljivost
 • Kliničke performanse i stupanj neuspješne restauracije bio je jednak konvencionalnoj metodi slojevanja (3 neuspjeha u obje grupe)
Dentsply Sirona kompoziti

Pregled proizvoda sa narudžbenim kodovima

Pošaljite upit za ovaj proizvod:

 • Hidden