Surefil one

Dentsply Sirona

Dentsply Sirona Surefil one – Samovezujući kompozitni hibrid

Surefil One je sve-u-jedan kiselina za jetkanje, adheziv i kompozit koji omogućuje primjenu u jednom koraku čak i kod najzahtjevnijih slučajeva. On je jedni restorativni materijal u nijansama zuba koji balansira brzinu i jednostavnost staklenoionomera i dugotrajnost vezanih kompozita.

Zašto odabrati Surefil one?

✅ Samovezujući: bez jetkanja, adheziva ili kondicioniranja kaviteta

✅ Dugotrajan kao i kompozit

✅ Manje od 1% postoperativne osjetljivosti

✅ Idealan za kompromitirane slučajeve

✅ Smanjite proceduralno vrijeme klase II za više od 35%

✅ Ispušta fluorid

Dentsply Sirona
Dentsply Sirona

Idealan za kompromitirane slučajeve

Manje koraka znači manje mogućnosti za grešku. Samovezivno svojstvo znači da nema brige oko neadekvatnog jetkanja, pokrivanja adhezivom ili evaporacije otapala. A sa neograničenom dubinom polimeriziranja, nema rizika od nedovoljne polimerizacije.

Uz efikasniju proceduru, Surefil one minimizira vrijeme kada kontaminacija slinom ili krvlju može kompromitirati restauraciju.. 

Surefil one je izvrstan tamo gdje drugi podbacuju

Kliničari koji žele brze restoracije sa smanjenim rizikom od kontaminacije i komfor pacijenata često moraju raditi kompromis odabirom kompozita, staklenoionomera ili amalgama -s ve do sada.

Modificirani sistem polikiselina (MOPOS) je jedinstvena patentirana molekula odgovorna za snažnu adheziju Surefil ona na zub i njegovu čvrstoću poput kompozita.

Idealan je odabir za osiguravanje efikasnosti i performansi.

Dentsply Sirona

Pregled proizvoda sa narudžbenim kodovima

Surefil one savršeno se nadopunjava sa ovim proizvodima

Pošaljite upit za ovaj proizvod:

  • Hidden