Novo endo rješenje: Neograničene performanse uz ProTaper Ultimate

Dentsply Sirona predstavila je ProTaper Ultimate, rješenje kojom kombinira najnoviju generaciju ProTaper instrumenata, poboljšanu dezinfekciju  odgovarajuću opturaciju koji besprijekorno rade zajedno. Ovaj sistem specijalno je osmišljen za kliničare koji često izvode endodontske zahvate i žele proširiti opseg anatomskih terapija koje nude svojim pacijentima. Kao potpuno rješenje, ProTaper Ultimate sadrži instrumente, papirnate šiljke i Conform Fit gutaperke, a  predstavljen je zajedno sa novom generacijom punila – AH Plus Bioceramic. Sadrži Slider-Shaper-Finisher sekvencu koja pokriva cjelokupni spektar anatomskih situacija, 25% bolju efikasnost čišćenja i opturacije uz idealno punjenje baš svaki put.

Dentsply Sirona ProTaper
ProTaper Ultimate četvrta je generacija Dentsply Sirona fleksibilnih endo instrumenata zajedno sa ProTaper Ultimate papirnatim šiljcima, AH Plus Bioceramic punilom, Protaper Ultimate ručnim instrumentima i ProTaper Ultimate gutaperkama.

S napretkom endodontske terapije, stomatolozi omogućuju pacijentima da zadrže prirodne zube mnogo godina – a idealno, cijeli život. To čini još važnijim da imaju kompletan set proizvoda koji im pomaže u osiguranju uspjeha zahvata od terapije korijenskih kanala do restauracije. Još od prvog predstavljanja prije 20 godina, svaka generacija ProTaper instrumenata iz Dentsply Sirone predstavljala je provjereno pouzdanu i predvidljivu metodu preparacije koja omogućuje izvanredne kliničke ishode za pacijente diljem svijeta. Uz ProTaper Ultimate Dentsply Sirona sada predstavlja tehnologijom vođen sistem četvrte generacije. Koncept terapije je baziran na tri stupa: oblikovanju, 3D čišćenju i punjenju korijenskih kanala.

Standardna sekvenca stupa oblikovanja sadrži tri vrste instrumenata: slider, shaper i finishere. Ona sadrži specifične instrumente osmišljene za sigurnu preparaciju cijelog spektra endodontske anatomije. Zasebni pomoćni instrumenti (Auxiliary Finishers) dostupni su za široke i ravne kanale, a svi instrumenti dostupni su u izvedbi za strojnu ili ručnu endodonciju.

ProTaper Ultimate rješenje nudi opsežne opcije: stup čišćenja fokusiran je na eliminaciju pulpe, bakterija, debrisa i razgradnju supstanci kada su prisutne. Kako bi se poboljšalo čišćenje, visoko fleksibilna polimerska kanila sa bifidnim apikalnim protočnim kanalima može sigurno dovesti irigant duboko u apikalni dio preparacije. Uz tekućinom ispunjeni kanal, reagens po izboru kliničara može se uvesti i u instrumentirani i u neinstrumentirani dio prostora korijenskog kanala, koristeći novi SmartLite Pro EndoActivator, koji će se predstaviti u nadolazećim mjesecima. SmartLite Pro platforma nudi tri nastavaka: prvenstveno SmartLite pro polimerizacijski nastavak, transiluminator i EndoActivator.

Konačno, stup opturacije omogućiti će stomatolozima uspješnu ispunu i brtvljenje korijenskih kanala zahvaljujući predvidljivom oblikovanju i čišćenju. ProTaper Ultimate rješenje također sadrži odgovarajuće gutaperke bazirane na jedinstvenom Conform Fit konceptu i tehnologiji. Zajedno korišten uz Conform Fit gutaperke, novo AH Plus Bioceramic punilo pomoći će u punjenju kanala gdje se punilo veže na očišćene dentinske stijenke kako bi se osiguralo zacjeljivanje.

 “U endodonciji, instrumenti su u prošlosti bili ti koji stvaraju agendu ” pojašnjava Greg Sheehan podpredsjednik globalnih endodontskih procedura u Dentsply Sironi. “Uz ProTaper Ultimate rješenje sada smo više fokusirani na cjelokupni proces terapije u kojemu su svi koraci i detalji precizno koordinirani jedni sa drugima. To pojednostavljuje samu terapiju, štedi vrijeme i omogućuje korisniku sigurnost da će svaki proceduralni korak biti uspješno implementiran”.

Više informacija o ProTaper Ultimate sistemu možete pronaći na: ProTaper Ultimate – Unidental d.o.o.